Thomas Huston

Poland, August 2019

Vistula River

Vistula River